Báo cáo cuả Ngân hàng Nhà nước về vấn đề tín dụng, ngoại tệ, lãi suất và quản lý kinh doanh vàng

Báo cáo giải trình môt số vấn đề về vốn thuộc tín dụng Ngân hàng, về vấn đề ngoại tệ, về vấn đề lãi suất, về vấn đề quản lý và kinh doanh vàng,

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Sỹ Kiêm
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 05 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19426
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!