Tờ trình Quốc hội về Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế hoa lợi trên đất

Trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến phạm vi và hình thức Luật thuế sử dụng đất, Luật thuế hoa lợi trên đất, nội dung của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, về những mặt ưu điểm và những mặt hạn chế củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hội đồng Bộ trưởng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10-7
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19513
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!