Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế hoa lợi trên đất

Báo cáo trình bày một số vấn đề, thứ nhất về quá trình xây dựng Dự án Luật. Những ý kiến về Dự án Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể về dự thảo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Căn cứ tình thuế sử dụng đất nông nghiệp dựa trên nguyên tắc. Vấn đề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Kinh tế
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-7
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19515
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!