Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Trình bày lý do xin thôi giữ chức vụ Chủ tich Hội đồng Bộ trưởng và đề nghị cử đồng chí khác thay ở chức vụ này đồng thời bày tỏ sự cám ơn tới các vị đại biểu và nêu cao tinh thần tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-7
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19547
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!