Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Nhấn mạnh công lao hết sức to lớn của đồng chí Đỗ Mười và giới thiệu đồng chí Võ Văn Kiệt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thay đồng chí Đỗ Mười.

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ Chí Công
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-7
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19548
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!