Báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Trình bày một số ý kiến và đề nghị Quốc hội một số việc. Đề nghị Hội đồng Bộ trưởng cần cân nhắc và quy định rõ ràng những mặt hàng phải chịu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch và hàng hóa trao đổi ở khu vực biên giới... Cần có chế độ và biện pháp kiên quyết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Kinh tế
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 07-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19589
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!