Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa VIII thông qua Hiến pháp (sửa đổi)

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa VIII thông qua Hiến pháp.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23-3
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19649
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!