Lời khai mạc

Toàn văn lời văn khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19696
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!