Bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa X (Của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Trình bày bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc: Đối với Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và cải cách hành chính; Vấn đề tham những buôn lậu; Lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Văn Đăng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19699
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!