Lời cám ơn của chủ tịch Quốc hội khóa X

Trình bày lời cám ơn của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh cũng như Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X gửi lời cám ơn về sự tín nhiệm của Quốc hội đã bầu

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19703
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!