Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X

Trình bày nghị quyết xác nhận 4 cách đại biểu của các đại biểu Quốc hộ khóa X số : 01 NQ/1997/QH10

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19733
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19733
recordtype dspace
spelling ir-11742-197332019-10-10T04:18:01Z Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X Nông Đức Mạnh Đại biểu Kỳ họp 1 Khóa X Nghị quyết Quốc hội Trình bày nghị quyết xác nhận 4 cách đại biểu của các đại biểu Quốc hộ khóa X số : 01 NQ/1997/QH10 24-06 đến 03-07-1976 1976 KY.102 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19733 vie Access limited to members tr. 235, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 18.9 đến ngày 29.9.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Đại biểu
Kỳ họp 1
Khóa X
Nghị quyết
Quốc hội
spellingShingle Đại biểu
Kỳ họp 1
Khóa X
Nghị quyết
Quốc hội
Nông Đức Mạnh
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X
description Trình bày nghị quyết xác nhận 4 cách đại biểu của các đại biểu Quốc hộ khóa X số : 01 NQ/1997/QH10
author Nông Đức Mạnh
author_facet Nông Đức Mạnh
author_sort Nông Đức Mạnh
title Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X
title_short Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X
title_full Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X
title_fullStr Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X
title_full_unstemmed Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X
title_sort nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu quốc hội khóa x
publishDate 24-0
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19733
_version_ 1647669806866890752
score 11.259108