Lời bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

Toàn văn lời bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19737
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!