Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Tổ chức tín dụng

Nội dung tờ trình gồm: Trình bày những nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật Tổ chức Tín dụng trình Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 số : 6007/CP. Cơ cấu nội dung chính của dự thảo Luật Tổ chức Tín dụng. Những vấn đề cần cân nhắc: Tên gọi của L...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Ngân hàng Nhà nước
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19761
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!