Báo cáo tình hình chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X

Tổng hợp tình hình ý kiến chất vấn của 56 đại biểu Quốc hội và 5 Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đến Chính phủ, các Bộ, ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao: Bộ Kế hoạch đầu 4; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; B...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn Thư ký kỳ họp
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19763
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!