Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Ông Nguyễn Quốc Thước, Đại biểu Quốc hội thành phố Nghệ An

Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Quốc Thước, Đại biểu Quốc hội thành phố Nghệ An về việc yêu cầu giải thích "Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Điều 17 quy định giá thóc không được thấp hơn quá 10% so với giá thị trường địa phương trong v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Sinh Hùng
Đồng tác giả: Bộ Tài chính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19772
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!