Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Ông Phan Tấn Tài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Ông Phan Tấn Tài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Tài chính trả lời về các giải quyết vấn đề trong phương hướng kinh tế - xã hội năm 1998 của đất nước không thấy Chính phủ đề cập đến vấn đề giải quyết công nợ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Sinh Hùng
Đồng tác giả: Bộ Tài chính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19784
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!