Trích dẫn APA

hội, V. p. Q., & 4, B. K. h. v. Đ. (201). Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Chicago Style Citation

hội, Văn phòng Quốc, and Bộ Kế hoạch và Đầu 4. Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Trả Lời Chất Vấn Của Bà Mùa Thị My, Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Lai Châu. 201.

Trích dẫn MLA

hội, Văn phòng Quốc, and Bộ Kế hoạch và Đầu 4. Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Trả Lời Chất Vấn Của Bà Mùa Thị My, Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Lai Châu. 201.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.