Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội về công trình thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và đầu 4 đã có văn bản trình Thủ 4ớng Chính phủ về những ý kiến đánh giá việc đặt thủy điện Sơn La. Vì còn nhiều vấn đề cần cân nhắc, Ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu 4
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19796
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương