Trích dẫn APA

hội, V. p. Q., & 4, B. K. h. v. Đ. (201). Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

Chicago Style Citation

hội, Văn phòng Quốc, and Bộ Kế hoạch và Đầu 4. Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Trả Lời Chất Vấn Của Đồng Chí Quách Đăng Triều, Đại Biểu Quốc Hội TP. Hà Nội. 201.

Trích dẫn MLA

hội, Văn phòng Quốc, and Bộ Kế hoạch và Đầu 4. Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Trả Lời Chất Vấn Của Đồng Chí Quách Đăng Triều, Đại Biểu Quốc Hội TP. Hà Nội. 201.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.