Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của Đại biểu Lữ Ngọc Cư, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk, Đại biểu Lữ Ngọc Cư về kết quả và hiệu quả của chương trình 327: Chương trình 327 triển khai từ năm 1993 với mục đích sử dụng rừng, đất trống, đồi trọc, bãi b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Hà
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19812
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!