Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ trả lời chất vấn của bà Mùa Thị My, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ trả lời chất vấn của bà Mùa Thị My, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu: 1) Thị trấn huyện lỵ Phong Thổ: Trên một địa điểm có hai tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa xin thành lập vừa xin xây dựng địa điểm mới; 2)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 4-12
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19834
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!