Tổng cục Thống kê trả lời chất vấn của Đại biểu Châu Văn Mẫn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục thống kê trả lời chất vấn của Đại biểu Châu Văn Mẫn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng cục thống kê gửi đồng chí bảng số liệu bảng cập nhật gần đây nhất, về các huyện trong cả nước có số dân từ 30.000 đến 50.000 người...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Tổng cục thống kê
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 02-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19847
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!