Phát biểu của chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X

Tổng hợp những ý kiến chất vấn của các đại biểu Đại hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Thống nhất các vấn đề cần được trả lời chất vấn tại Hội trường cho từng Bộ ngành

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 14-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19885
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!