Báo cáo tình hình chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X

Tổng hợp tình hình ý kiến chất vấn (từ ngày 21/4 đến ngày 20/5/1998) của 63 đại biểu Quốc hội và 3 Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đến Chính phủ, các Bộ, ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao: Bộ Kế hoạch đầu 4; Bộ Tài chính; Bộ Nông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn Thư ký kỳ họp
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19886
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!