Trả lời chất vấn của Đồng chí Vũ Mão, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Trả lời chất vấn của Đồng chí Vũ Mão, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: I- Về quản lý ngân sách: Luật ngân sách mới thực hiện được hơn 1 năm nên công tác vẫn còn gặp khó khăn, cần phải có thời gian để nâng dần từng bước. II- Về các vấn đề khác: Chính sách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Sinh Hùng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 16-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19900
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!