Trích dẫn APA

Giá, T. X. (205). Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X.

Chicago Style Citation

Giá, Trần Xuân. Trả Lời Chất Vấn Của Đoàn Chủ Tịch Kỳ Họp Lần Thứ 3 Quốc Hội Khóa X. 205.

Trích dẫn MLA

Giá, Trần Xuân. Trả Lời Chất Vấn Của Đoàn Chủ Tịch Kỳ Họp Lần Thứ 3 Quốc Hội Khóa X. 205.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.