Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long: 1- Học sinh tiểu học không phải đóng học phí; 2- Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm; 3- Các em 6 tuổi thỳ vào lớp 1; 4- Giải pháp là vay tiền tín dụng củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Ngọc Hải
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19929
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!