Trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: 1- Bộ đã và đang thực hiện một số biện pháp đồng bộ để thay đổi cơ cấu xã hội…; 2- Bộ đang khẩn trương hoành chỉnh Quy chế hoạt động của trường Đại học công lập, dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Vũ Hùng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19942
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!