Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Quân Thụy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Quân Thụy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc: Về nội dung liên quan đến chính sách đối với những người bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dự thả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Hằng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19970
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!