Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã chỉ đạo một số giải pháp khắc phục vấn đề các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vi phạm Luật Lao động không đóng bảo hiểm xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Hằng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 16-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19974
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!