Trả lời chất vấn của Đồng chí Danh Tâm, Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Trả lời chất vấn của Đồng chí Danh Tâm, Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang về Đầu 4 của năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo các chương trình khuyến nông và trình trạng giảm bớt số lượng sinh viên theo học các trường nông nghiệp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Hà
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20007
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!