Trả lời chất vấn của Đồng chí Trương Thị Mai, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Trả lời chất vấn của Đồng chí Trương Thị Mai, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về chiến lược phát triển Thủy lợi và nước sinh hoạt: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và hoàn thiện chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Hà
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20026
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!