Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long: 1- Cho biết cách giải quyết số kinh phí để trả nợ cho Công ty Cơ điện thủy lợi làm kênh T4; 2- Giải pháp thực hiện quyết định 99TTg về thoát lũ đồng bằng Sông Cửu Long...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Hà
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20031
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!