Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Thị Luật, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Thị Luật, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: 1- Sông Đà là một sông lớn trong hệ thống sông Hồng; 2- Hồ Hòa Bình là một công trình thủy lợi dụng tổng hợp nguồn nước; 3- Để giảm nhẹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Hà
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 28-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20034
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!