Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X

Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X: Quyết nghị tán thành báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và Ngân sách nhà nước năm 1997, tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngân sách Nhà nước những năm 1998; Giải quyết những vấn đề bức xúc về...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 8-5-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20061
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!