Lời khai mạc

Khái quát tình hình trong nước và thế giới, những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án; Nghe báo cáo bổ sung về về kinh tế và ngân sách; xem xét, thảo luận, đưa ra quyết định một số vấn đề quan trọng. Tuyên bố khai mạc kỳ họp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 28-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20076
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-20076
recordtype dspace
spelling ir-11742-200762019-10-10T04:13:32Z Lời khai mạc Nông Đức Mạnh Kỳ họp 4 Khai mạc Khóa X Quốc hội Khái quát tình hình trong nước và thế giới, những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án; Nghe báo cáo bổ sung về về kinh tế và ngân sách; xem xét, thảo luận, đưa ra quyết định một số vấn đề quan trọng. Tuyên bố khai mạc kỳ họp 28-10-1998 1998 KY.108 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20076 vie Access limited to members Tr. 31 - 34, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kỳ họp 4
Khai mạc
Khóa X
Quốc hội
spellingShingle Kỳ họp 4
Khai mạc
Khóa X
Quốc hội
Nông Đức Mạnh
Lời khai mạc
description Khái quát tình hình trong nước và thế giới, những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án; Nghe báo cáo bổ sung về về kinh tế và ngân sách; xem xét, thảo luận, đưa ra quyết định một số vấn đề quan trọng. Tuyên bố khai mạc kỳ họp
author Nông Đức Mạnh
author_facet Nông Đức Mạnh
author_sort Nông Đức Mạnh
title Lời khai mạc
title_short Lời khai mạc
title_full Lời khai mạc
title_fullStr Lời khai mạc
title_full_unstemmed Lời khai mạc
title_sort lời khai mạc
publishDate 28-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20076
_version_ 1647671047397310464
score 11.259108