Bộ Tài chính trả lời chất vấn của bà Trần Thị Hiên, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

Bộ Tài chính trả lời chất vấn của bà Trần Thị Hiên về vấn đề xem xét để đưa trường tiểu học Thái Bảo - Gia Lương, Bắc Ninh vào chương trình mục tiêu năm 1999.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Sinh Hùng
Đồng tác giả: Bộ Tài chính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 12 -
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20110
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!