Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999

Quyết nghị của Quốc hội tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1998, phương hướng nhiệm vụ năm 1999 với các chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo của Chính phủ và của các cơ quan hữu quan

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 28-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20146
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!