Lời bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

Toàn văn lời bế mạc của Chủ tịch quốc hội Nông Đức Mạnh tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X. Tuyên bố bế mạc kỳ họp

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 28-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20148
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!