Báo cáo công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo từ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X đến nay

Phụ lục đã báo cáo về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo từ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X đến tháng 5/1999. Cụ thể, trong phụ lục đã đưa ra số liệu thống kê, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, phụ lục cũng chỉ ra...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Đức Khiển
Đồng tác giả: Ủy ban Pháp luật
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 11-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20159
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!