Lời bế mạc

Toàn văn lời bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X vào ngày 12/06/1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 12-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20182
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-20182
recordtype dspace
spelling ir-11742-201822019-10-11T23:24:00Z Lời bế mạc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bế mạc Kỳ họp 5 Khóa X Quốc hội Toàn văn lời bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X vào ngày 12/06/1999 12-06-1999 1999 KY.110 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20182 vie Tr.513 - 519, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Bế mạc
Kỳ họp 5
Khóa X
Quốc hội
spellingShingle Bế mạc
Kỳ họp 5
Khóa X
Quốc hội
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lời bế mạc
description Toàn văn lời bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X vào ngày 12/06/1999
author Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_facet Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_sort Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
title Lời bế mạc
title_short Lời bế mạc
title_full Lời bế mạc
title_fullStr Lời bế mạc
title_full_unstemmed Lời bế mạc
title_sort lời bế mạc
publishDate 12-0
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20182
_version_ 1647669544017199104
score 11.259108