Biên bản tóm tắt

Tổng hợp những diễn biến của kỳ họp diễn ra từng ngày từ 18/11 đến 21/12/1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Vũ Mão, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20183
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!