Bộ luật Hình sự

Bộ luật gồm 24 chương, 344 điều được chia làm hai phần chính là phần chung và phần tội phạm.Phần một có một số vấn đề như phân loại tội phạm, hình phạt, định lượng, tái phạm, quyết định hình phạt và miễn chấp hành hình phạt tiền. Phần hai gồm các vấn đề v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1999
Chủ đề:
tp
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20219
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!