Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Hạnh, đại biểu Quốc hội khóa X, thành phố Hà Nội

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Hạnh, đại biểu Quốc hội khóa X, thành phố Hà Nội do sai phạm , báo cáo sai sự thật về việc thẩm định Dự án Thủy cung Thăng Long

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20229
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!