Lời bế mạc

Toàn văn lời bế mạc kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa X vào ngày 21/12/1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20235
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-20235
recordtype dspace
spelling ir-11742-202352019-10-10T04:22:39Z Lời bế mạc Nông Đức Mạnh Bế mạc Kỳ họp 6 Khóa X Quốc hội Toàn văn lời bế mạc kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa X vào ngày 21/12/1999 21-12-1999 1999 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20235 vie Tr. 835- 841, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Bế mạc
Kỳ họp 6
Khóa X
Quốc hội
spellingShingle Bế mạc
Kỳ họp 6
Khóa X
Quốc hội
Nông Đức Mạnh
Lời bế mạc
description Toàn văn lời bế mạc kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa X vào ngày 21/12/1999
author Nông Đức Mạnh
author_facet Nông Đức Mạnh
author_sort Nông Đức Mạnh
title Lời bế mạc
title_short Lời bế mạc
title_full Lời bế mạc
title_fullStr Lời bế mạc
title_full_unstemmed Lời bế mạc
title_sort lời bế mạc
publishDate 21-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20235
_version_ 1647670086617530368
score 11.259108