Báo cáo tổng kết một năm triển khai thực hiện Luật thuế mới

Báo cáo gồm 3 phần: phần một là kết quả đã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện luật Thuế mới; phần hai về những tồn tại hiện nay và hướng xử lý; phần cuối cùng về những công việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2000....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Sinh Hùng
Đồng tác giả: Bộ Tài chính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 05-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20242
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!