Báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ 6 (tháng 12/1999) đến kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2000) và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban Pháp luật

Báo cáo gồm hai phần: công tác từ sau kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Pháp luật và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban Pháp luật ở các mặt lập pháp, hoạt động giám sát và một số hoạt động khác

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Đức Khiển
Đồng tác giả: Ủy ban Pháp luật
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20249
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!