Báo cáo kết quả chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại tại Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh

Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung chính trong các cuộc làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc: về quan hệ Việt Nam - EU, Việt Nam - Anh, về quan hệ kinh tế thương mại, về hợp tác với Quốc hội Việt Nam, về vấn đề dân chủ, tôn giáo, nhân quyền, về đề nghị dành quy ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Đối ngoại
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20722
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!