Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009

Bối cảnh, mục đích và diễn biến của Đại hội đồng, nội dung phát biểu của lãnh đạo Thái Lan,… Đoàn đại biểu Việt Nam đã đề xuất 3 dự thảo Nghị quyết và nhận được sự đồng tình cao của nhà nước, trở thành Nghị quyết của Đại hội đồng. Nhận xét và kiến nghị c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Đối ngoại
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-8
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20724
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-20724
recordtype dspace
spelling ir-11742-207242017-09-06T02:30:42Z Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009 Ủy ban Đối ngoại Thái Lan AIPA Báo cáo công tác Bối cảnh, mục đích và diễn biến của Đại hội đồng, nội dung phát biểu của lãnh đạo Thái Lan,… Đoàn đại biểu Việt Nam đã đề xuất 3 dự thảo Nghị quyết và nhận được sự đồng tình cao của nhà nước, trở thành Nghị quyết của Đại hội đồng. Nhận xét và kiến nghị c 18-8-2009 2009 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20724 vie 9 tr., .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Thái Lan
AIPA
Báo cáo công tác
spellingShingle Thái Lan
AIPA
Báo cáo công tác
Ủy ban Đối ngoại
Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009
description Bối cảnh, mục đích và diễn biến của Đại hội đồng, nội dung phát biểu của lãnh đạo Thái Lan,… Đoàn đại biểu Việt Nam đã đề xuất 3 dự thảo Nghị quyết và nhận được sự đồng tình cao của nhà nước, trở thành Nghị quyết của Đại hội đồng. Nhận xét và kiến nghị c
author Ủy ban Đối ngoại
author_facet Ủy ban Đối ngoại
author_sort Ủy ban Đối ngoại
title Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009
title_short Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009
title_full Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009
title_fullStr Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009
title_full_unstemmed Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009
title_sort báo cáo về việc tham dự đại hội đồng aipa 30 và tiếp nhận chức chủ tịch aipa 31 của đoàn đại biểu quốc hội nước ta tại pattaya, thái lan tháng 8/2009
publishDate 18-8
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20724
_version_ 1647669600889864192
score 11.259108