Báo cáo về việc tham dự đại hội đồng AIPA 30 và tiếp nhận chức chủ tịch AIPA 31 của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009

Bối cảnh, mục đích và diễn biến của Đại hội đồng, nội dung phát biểu của lãnh đạo Thái Lan,… Đoàn đại biểu Việt Nam đã đề xuất 3 dự thảo Nghị quyết và nhận được sự đồng tình cao của nhà nước, trở thành Nghị quyết của Đại hội đồng. Nhận xét và kiến nghị c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Đối ngoại
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-8
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20724
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!